Dear Customers,
Hostsyst will be closed down as service on 1.September.
All unused prepayed services will be refunded accordingly.
Please contact support@hostsyst.com for further information.

Thank you for your loyalty!
Hostsyst Team


Скъпи Клиенти,
Услугите на Hostsyst ще бъдат прекратени на 1.Септември.
Парите за всички предплатени и неизползвани услуги ще бъдат възстановени.
Моля свържете се с support@hostsyst.com за допълнителна информация.

Благодаря Ви за лоялноста!
Екипът на Hostsyst